historie

Historie

Oslo Spektrum åpnet i desember 1990, og hadde sitt første hele driftsår i 1991. Arenaen eies av stiftelsen Norges Varemesse.

Oslo Spektrum ble prosjektert og bygget som en del av satsningen på å revitalisere området Grønland/Vaterland. Til grunn for prosjektet lå byens behov for en fleksibel arena med stort mangfold. Oslo Spektrum er knutepunktet mellom sentrum og sentrum øst, og har bidratt til å forskyve tyngdepunktet i sentrum østover. Arenaen var en viktig byplanmessig brikke som med sin funksjon og lokalisering bidro til å lokalt ordne en vanskelig byplanmessig situasjon, og nasjonalt med på å løfte Oslos rolle som hovedstad.

Ansvarlige arkitekter var LPO Arkitektkontor AS. I samarbeid med billedkunstneren Guttorm Guttormsgaard og keramikeren Søren Ubisch ble kopier av trykkfragmenter fra kunstneren Rolf Nesch brukt til preging av arenaens teglfasade. Gjennom valg av materiale, arkitektonisk utforming og estetiske kvaliteter en sjelden finner i dagens bygg vekker bygget allmenn beundring.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk