JesusChrist2_100x141

Rocke-musikal

Jesus Christ Superstar - AVLYST

Rocke-musikalen som skulle vært i Oslo Spektrum lørdag 18. mars 2006 er AVLYST.
Kjøpte billetter refunderes der de er kjøpt/hentet.

Arrangementet er avsluttet: 18.03.06

Du får høre 28 av norges beste musikalartister og fullt orkester.    

Denne fulle teaterversjonen, med kostymer og scenografi som et hvillket som helst teater ville misunnet oss, er regissert av Pål Øverland og musikalsk leder er Håkon Berge.

I de tre hovedrollene finner vi Erik Røe (Jesus), Sigurd Sele (Judas) og Anh Vu (Maria Magdalena). 

Gruppepriser ved minimum 15 personer: kr. 375,-.
For bestilling; ring oss på telefon 815 11 211 eller send en mail til
gruppe@oslospektrum.no.


Mer info på www.musikaler.no.

Historien
Innholdet i Jesus Christ Superstar er for det meste hentet fra Bibelen og er enkelte steder direkte avskrift. Dette handler om de siste syv dagene av Jesu liv på jorda. Israel var okkupert av romerne, og styrt av keiseren i Roma. Romernes leder i Israel var Pontius Pilatus. Han var redd for sin stilling og jødene hadde ikke noe problem å overbevise ham om at han måtte korsfeste Jesus, ellers ville han få keiserens vrede over seg. Jødene hadde et visst selvstyre med Kong Herodes. Han følte Jesus som en trussel ettersom Jesus kalte seg "Jødenes Konge". 

De jødiske prestene hadde stor makt blant folket fordi de kjente Guds skrifter og utnyttet det til å få egen makt over folket. Kaifas (ypperstepresten) og de andre prestene påropte seg selv enerett på å tolke Guds ord og godtok ikke Jesu` budskap som Guds ord. De sa at Jesus drev vranglære når han sa at han var Guds sønn og at det viktigste menneskene gjorde overfor Gud var å tro, og ikke rettferdiggjøre seg selv gjennom gjerninger som skulle føre til frelse som belønning. Jesus lærte dem at de fikk Guds frelse gjennom troen. Prestene ble derfor redde for Jesus fordi han lærte folk noe annet enn det som fra før var sett på som sannhet. 

Judas Iskariot var en av Jesu` tolv disipler. Iskariot betyr "mannen fra Kariot" og ble et tilnavn for å skille ham fra den andre Judas, nemlig Judas Tadeus. Maria Magdalena som egentlig var av kongelig ætt, solgte alle sine eiendommer hun eide sammen med broren Lasarus og søsteren Marta og ga pengene til apostlene etter Kristi Himmelfart. Pontius Pilatus var den romerske landshøvdingen som regjerte i område rundt Jesu tid. Vanligvis var han en hard og voldsom mann som alle jøder ikke hadde noe til overs for, men han hadde nåde overfor Jesus, og ville egentlig ikke dømme ham. Men etter trusler om å melde ham til keiseren i Roma etterga han folkets krav. Kong Herodes (Antipas) så på Jesus med nysgjerrighet som senere ble til narr og forakt. Kong Herodes (Antipas) var sønn av Herodes den Store som regjerte under Jesu fødsel og som satte igang barnedrapene, for å få drept den nye kongen for han var redd for sin stilling.

 
Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode 
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk